HỘI THÁNH TIN LÀNH BUÔN Ê CHĂM
HỘI THÁNH TIN LÀNH BUÔN Ê CHĂM

Source/Nguồn: TÂY NGUYÊN Êđê LỂ CẢM TẠ VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH MIỀN NAM VIỆT NAM TẠI BUÔN ÊCĂM -HUYỆN KRÔNG ANA TỈNH DAKLAK 15/10/2022

  166