Đề xuất định danh số nhà còn nhiều ý kiến băn khoăn | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 09/11/2023
Đề xuất định danh số nhà còn nhiều ý kiến băn khoăn | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 09/11/2023

Đề xuất định danh số nhà còn nhiều ý kiến băn khoăn | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 09/11/2023

  75
Hà Nội đề xuất tạo cơ chế đặc thù cho hai thành phố mới | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 10/11/2023
Hà Nội đề xuất tạo cơ chế đặc thù cho hai thành phố mới | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 10/11/2023

Hà Nội đề xuất tạo cơ chế đặc thù cho hai thành phố mới | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 10/11/2023

  66
Lấy ý kiến đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 11/11/2023
Lấy ý kiến đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 11/11/2023

Lấy ý kiến đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 11/11/2023

  69
Khó khăn trong di dời các trường đại học, bệnh viện | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 12/11/2023
Khó khăn trong di dời các trường đại học, bệnh viện | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 12/11/2023

Khó khăn trong di dời các trường đại học, bệnh viện | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 12/11/2023

  66
Luật hóa trong giao dịch BĐS phải qua ngân hàng | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 13/11/2023
Luật hóa trong giao dịch BĐS phải qua ngân hàng | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 13/11/2023

Luật hóa trong giao dịch BĐS phải qua ngân hàng | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 13/11/2023

  62
Phân khúc chung cư được nhiều người quan tâm | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 14/11/2023
Phân khúc chung cư được nhiều người quan tâm | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 14/11/2023

Phân khúc chung cư được nhiều người quan tâm | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 14/11/2023

  66
Bản tin Nhà đất và đầu tư | 15/11/2023
Bản tin Nhà đất và đầu tư | 15/11/2023

Bản tin Nhà đất và đầu tư | 15/11/2023

  59
Quy định về khu vực để xe của chung cư mini | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 06/11/2023
Quy định về khu vực để xe của chung cư mini | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 06/11/2023

Quy định về khu vực để xe của chung cư mini | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 06/11/2023

  61
Ba huyện của Hà Nội sắp đấu giá đất | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 16/11/2023
Ba huyện của Hà Nội sắp đấu giá đất | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 16/11/2023

Ba huyện của Hà Nội sắp đấu giá đất | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 16/11/2023

  55
Tăng cường quản lý chặt chẽ chung cư mini | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 17/11/2023
Tăng cường quản lý chặt chẽ chung cư mini | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 17/11/2023

Tăng cường quản lý chặt chẽ chung cư mini | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 17/11/2023

  49
Giá thuê nhà tăng, người thuê khó tìm nơi an cư | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 18/11/2023
Giá thuê nhà tăng, người thuê khó tìm nơi an cư | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 18/11/2023

Giá thuê nhà tăng, người thuê khó tìm nơi an cư | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 18/11/2023

  51
Dư nợ tín dụng BĐS đã tăng hơn 6% | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 19/11/2023
Dư nợ tín dụng BĐS đã tăng hơn 6% | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 19/11/2023

Dư nợ tín dụng BĐS đã tăng hơn 6% | Bản tin Nhà đất và đầu tư | 19/11/2023

  44